1/2" Diameter

 

1/2" x 6" CDA-110 Copper Round Rod $7.77

1/2" x 6" CDA-110 Copper Round Rod $7.77

1/2" x 6" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 12" CDA-110 Copper Round Rod $8.72

1/2" x 12" CDA-110 Copper Round Rod $8.72

1/2" x 12" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 18" CDA-110 Copper Round Rod $13.23

1/2" x 18" CDA-110 Copper Round Rod $13.23

1/2" x 18" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 24" CDA-110 Copper Round Rod $17.00

1/2" x 24" CDA-110 Copper Round Rod $17.00

1/2" x 24" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 48" CDA-110 Copper Round Rod $33.39

1/2" x 48" CDA-110 Copper Round Rod $33.39

1/2" x 48" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 60" CDA-110 Copper Round Rod $41.25

1/2" x 60" CDA-110 Copper Round Rod $41.25

1/2" x 60" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 36" CDA-110 Copper Round Rod $24.39

1/2" x 36" CDA-110 Copper Round Rod $24.39

1/2" x 36" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1/2" x 72" CDA-110 Copper Round Rod $49.50

1/2" x 72" CDA-110 Copper Round Rod $49.50

1/2" x 72" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187