1-3/8" OD

 

1-3/8" OD x 1.245" ID x 12" x .065" DOM Steel Round Tube $5.23

1-3/8" OD x 1.245" ID x 12" x .065" DOM Steel Round Tube $5.23

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 12" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 24" x .065" DOM Steel Round Tube $10.46

1-3/8" OD x 1.245" ID x 24" x .065" DOM Steel Round Tube $10.46

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 24" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 36" x .065" DOM Steel Round Tube $15.69

1-3/8" OD x 1.245" ID x 36" x .065" DOM Steel Round Tube $15.69

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 36" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 48" x .065" DOM Steel Round Tube $20.00

1-3/8" OD x 1.245" ID x 48" x .065" DOM Steel Round Tube $20.00

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 48" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 60" x .065" DOM Steel Round Tube $24.39

1-3/8" OD x 1.245" ID x 60" x .065" DOM Steel Round Tube $24.39

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 60" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 72" x .065" DOM Steel Round Tube $28.00

1-3/8" OD x 1.245" ID x 72" x .065" DOM Steel Round Tube $28.00

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 72" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 12" x .120" DOM Steel Round Tube $9.55

1-3/8" OD x 1.135" ID x 12" x .120" DOM Steel Round Tube $9.55

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 12" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 24" x .120" DOM Steel Round Tube $18.55

1-3/8" OD x 1.135" ID x 24" x .120" DOM Steel Round Tube $18.55

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 24" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 36" x .120" DOM Steel Round Tube $27.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 36" x .120" DOM Steel Round Tube $27.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 36" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 48" x .120" DOM Steel Round Tube $36.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 48" x .120" DOM Steel Round Tube $36.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 48" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 60" x .120" DOM Steel Round Tube $44.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 60" x .120" DOM Steel Round Tube $44.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 60" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 72" x .120" DOM Steel Round Tube $54.99

1-3/8" OD x 1.135" ID x 72" x .120" DOM Steel Round Tube $54.99

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 72" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 12" x .156" DOM Steel Round Tube $8.24

1-3/8" OD x 1.063" ID x 12" x .156" DOM Steel Round Tube $8.24

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 12" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 24" x .156" DOM Steel Round Tube $16.48

1-3/8" OD x 1.063" ID x 24" x .156" DOM Steel Round Tube $16.48

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 24" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 36" x .156" DOM Steel Round Tube $24.72

1-3/8" OD x 1.063" ID x 36" x .156" DOM Steel Round Tube $24.72

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 36" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 48" x .156" DOM Steel Round Tube $33.00

1-3/8" OD x 1.063" ID x 48" x .156" DOM Steel Round Tube $33.00

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 48" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 60" x .156" DOM Steel Round Tube $39.39

1-3/8" OD x 1.063" ID x 60" x .156" DOM Steel Round Tube $39.39

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 60" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 72" x .156" DOM Steel Round Tube $45.53

1-3/8" OD x 1.063" ID x 72" x .156" DOM Steel Round Tube $45.53

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 72" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 12" x .250" DOM Steel Round Tube $12.00

1-3/8" OD x .875" ID x 12" x .250" DOM Steel Round Tube $12.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 12" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 24" x .250" DOM Steel Round Tube $23.50

1-3/8" OD x .875" ID x 24" x .250" DOM Steel Round Tube $23.50

 • 1.375" OD x 875" ID x 24" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 36" x .250" DOM Steel Round Tube $35.25

1-3/8" OD x .875" ID x 36" x .250" DOM Steel Round Tube $35.25

 • 1.375" OD x 875" ID x 36" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 48" x .250" DOM Steel Round Tube $47.00

1-3/8" OD x .875" ID x 48" x .250" DOM Steel Round Tube $47.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 48" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 60" x .250" DOM Steel Round Tube $58.75

1-3/8" OD x .875" ID x 60" x .250" DOM Steel Round Tube $58.75

 • 1.375" OD x 875" ID x 60" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 72" x .250" DOM Steel Round Tube $69.99

1-3/8" OD x .875" ID x 72" x .250" DOM Steel Round Tube $69.99

 • 1.375" OD x 875" ID x 72" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5