1-3/8" OD

 

1-3/8" OD x 1.245" ID x 12" x .065" DOM Steel Round Tube $19.84

1-3/8" OD x 1.245" ID x 12" x .065" DOM Steel Round Tube $19.84

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 12" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 24" x .065" DOM Steel Round Tube $39.68

1-3/8" OD x 1.245" ID x 24" x .065" DOM Steel Round Tube $39.68

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 24" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 36" x .065" DOM Steel Round Tube $59.52

1-3/8" OD x 1.245" ID x 36" x .065" DOM Steel Round Tube $59.52

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 36" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 48" x .065" DOM Steel Round Tube $79.37

1-3/8" OD x 1.245" ID x 48" x .065" DOM Steel Round Tube $79.37

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 48" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 60" x .065" DOM Steel Round Tube $99.20

1-3/8" OD x 1.245" ID x 60" x .065" DOM Steel Round Tube $99.20

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 60" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 72" x .065" DOM Steel Round Tube $119.04

1-3/8" OD x 1.245" ID x 72" x .065" DOM Steel Round Tube $119.04

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 72" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 12" x .120" DOM Steel Round Tube $22.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 12" x .120" DOM Steel Round Tube $22.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 12" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 24" x .120" DOM Steel Round Tube $44.20

1-3/8" OD x 1.135" ID x 24" x .120" DOM Steel Round Tube $44.20

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 24" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 36" x .120" DOM Steel Round Tube $68.00

1-3/8" OD x 1.135" ID x 36" x .120" DOM Steel Round Tube $68.00

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 36" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 48" x .120" DOM Steel Round Tube $80.00

1-3/8" OD x 1.135" ID x 48" x .120" DOM Steel Round Tube $80.00

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 48" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 60" x .120" DOM Steel Round Tube $99.93

1-3/8" OD x 1.135" ID x 60" x .120" DOM Steel Round Tube $99.93

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 60" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 72" x .120" DOM Steel Round Tube $111.11

1-3/8" OD x 1.135" ID x 72" x .120" DOM Steel Round Tube $111.11

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 72" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 12" x .156" DOM Steel Round Tube $19.84

1-3/8" OD x 1.063" ID x 12" x .156" DOM Steel Round Tube $19.84

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 12" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 24" x .156" DOM Steel Round Tube $38.39

1-3/8" OD x 1.063" ID x 24" x .156" DOM Steel Round Tube $38.39

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 24" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 36" x .156" DOM Steel Round Tube $57.11

1-3/8" OD x 1.063" ID x 36" x .156" DOM Steel Round Tube $57.11

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 36" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 48" x .156" DOM Steel Round Tube $75.00

1-3/8" OD x 1.063" ID x 48" x .156" DOM Steel Round Tube $75.00

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 48" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 60" x .156" DOM Steel Round Tube $93.00

1-3/8" OD x 1.063" ID x 60" x .156" DOM Steel Round Tube $93.00

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 60" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 72" x .156" DOM Steel Round Tube $105.84

1-3/8" OD x 1.063" ID x 72" x .156" DOM Steel Round Tube $105.84

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 72" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 12" x .250" DOM Steel Round Tube $32.00

1-3/8" OD x .875" ID x 12" x .250" DOM Steel Round Tube $32.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 12" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 24" x .250" DOM Steel Round Tube $59.00

1-3/8" OD x .875" ID x 24" x .250" DOM Steel Round Tube $59.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 24" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 36" x .250" DOM Steel Round Tube $84.00

1-3/8" OD x .875" ID x 36" x .250" DOM Steel Round Tube $84.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 36" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 48" x .250" DOM Steel Round Tube $112.00

1-3/8" OD x .875" ID x 48" x .250" DOM Steel Round Tube $112.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 48" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 60" x .250" DOM Steel Round Tube $139.93

1-3/8" OD x .875" ID x 60" x .250" DOM Steel Round Tube $139.93

 • 1.375" OD x 875" ID x 60" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 72" x .250" DOM Steel Round Tube $174.00

1-3/8" OD x .875" ID x 72" x .250" DOM Steel Round Tube $174.00

 • 1.375" OD x 875" ID x 72" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5