1-3/8" OD

 

1-3/8" OD x 1.245" ID x 12" x .065" DOM Steel Round Tube $3.42

1-3/8" OD x 1.245" ID x 12" x .065" DOM Steel Round Tube $3.42

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 12" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 24" x .065" DOM Steel Round Tube $6.05

1-3/8" OD x 1.245" ID x 24" x .065" DOM Steel Round Tube $6.05

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 24" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 36" x .065" DOM Steel Round Tube $8.53

1-3/8" OD x 1.245" ID x 36" x .065" DOM Steel Round Tube $8.53

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 36" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 48" x .065" DOM Steel Round Tube $11.11

1-3/8" OD x 1.245" ID x 48" x .065" DOM Steel Round Tube $11.11

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 48" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 60" x .065" DOM Steel Round Tube $13.23

1-3/8" OD x 1.245" ID x 60" x .065" DOM Steel Round Tube $13.23

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 60" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.245" ID x 72" x .065" DOM Steel Round Tube $15.52

1-3/8" OD x 1.245" ID x 72" x .065" DOM Steel Round Tube $15.52

 • 1.375" OD x 1.245" ID x 72" x .065"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 12" x .120" DOM Steel Round Tube $9.55

1-3/8" OD x 1.135" ID x 12" x .120" DOM Steel Round Tube $9.55

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 12" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 24" x .120" DOM Steel Round Tube $18.55

1-3/8" OD x 1.135" ID x 24" x .120" DOM Steel Round Tube $18.55

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 24" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 36" x .120" DOM Steel Round Tube $27.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 36" x .120" DOM Steel Round Tube $27.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 36" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 48" x .120" DOM Steel Round Tube $36.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 48" x .120" DOM Steel Round Tube $36.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 48" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 60" x .120" DOM Steel Round Tube $44.50

1-3/8" OD x 1.135" ID x 60" x .120" DOM Steel Round Tube $44.50

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 60" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.135" ID x 72" x .120" DOM Steel Round Tube $54.99

1-3/8" OD x 1.135" ID x 72" x .120" DOM Steel Round Tube $54.99

 • 1.375" OD x 1.135" ID x 72" x .120"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 12" x .156" DOM Steel Round Tube $4.97

1-3/8" OD x 1.063" ID x 12" x .156" DOM Steel Round Tube $4.97

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 12" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 24" x .156" DOM Steel Round Tube $9.90

1-3/8" OD x 1.063" ID x 24" x .156" DOM Steel Round Tube $9.90

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 24" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 36" x .156" DOM Steel Round Tube $14.20

1-3/8" OD x 1.063" ID x 36" x .156" DOM Steel Round Tube $14.20

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 36" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 48" x .156" DOM Steel Round Tube $18.88

1-3/8" OD x 1.063" ID x 48" x .156" DOM Steel Round Tube $18.88

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 48" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 60" x .156" DOM Steel Round Tube $23.00

1-3/8" OD x 1.063" ID x 60" x .156" DOM Steel Round Tube $23.00

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 60" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x 1.063" ID x 72" x .156" DOM Steel Round Tube $27.15

1-3/8" OD x 1.063" ID x 72" x .156" DOM Steel Round Tube $27.15

 • 1.375" OD x 1.063" ID x 72" x .156"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 12" x .250" DOM Steel Round Tube $9.05

1-3/8" OD x .875" ID x 12" x .250" DOM Steel Round Tube $9.05

 • 1.375" OD x 875" ID x 12" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 24" x .250" DOM Steel Round Tube $17.70

1-3/8" OD x .875" ID x 24" x .250" DOM Steel Round Tube $17.70

 • 1.375" OD x 875" ID x 24" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 36" x .250" DOM Steel Round Tube $24.05

1-3/8" OD x .875" ID x 36" x .250" DOM Steel Round Tube $24.05

 • 1.375" OD x 875" ID x 36" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 48" x .250" DOM Steel Round Tube $31.04

1-3/8" OD x .875" ID x 48" x .250" DOM Steel Round Tube $31.04

 • 1.375" OD x 875" ID x 48" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 60" x .250" DOM Steel Round Tube $38.08

1-3/8" OD x .875" ID x 60" x .250" DOM Steel Round Tube $38.08

 • 1.375" OD x 875" ID x 60" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5

1-3/8" OD x .875" ID x 72" x .250" DOM Steel Round Tube $44.44

1-3/8" OD x .875" ID x 72" x .250" DOM Steel Round Tube $44.44

 • 1.375" OD x 875" ID x 72" x .250"Wall DOM Steel Round Tube 
 • 1020 DOM A513/5