1" Diameter

 

1" x 6" CDA-110 Copper Round Rod $20.20

1" x 6" CDA-110 Copper Round Rod $20.20

1" x 6" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 12" CDA-110 Copper Round Rod $33.93

1" x 12" CDA-110 Copper Round Rod $33.93

1" x 12" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 18" CDA-110 Copper Round Rod $51.00

1" x 18" CDA-110 Copper Round Rod $51.00

1" x 18" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 24" CDA-110 Copper Round Rod $64.00

1" x 24" CDA-110 Copper Round Rod $64.00

1" x 24" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 36" CDA-110 Copper Round Rod $95.00

1" x 36" CDA-110 Copper Round Rod $95.00

1" x 36" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 48" CDA-110 Copper Round Rod $124.00

1" x 48" CDA-110 Copper Round Rod $124.00

1" x 48" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 60" CDA-110 Copper Round Rod $153.00

1" x 60" CDA-110 Copper Round Rod $153.00

1" x 60" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

1" x 72" CDA-110 Copper Round Rod $184.00

1" x 72" CDA-110 Copper Round Rod $184.00

1" x 72" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187