2-1/2" Steel Square Tube

 

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 12" x .125" Wall $7.50

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 12" x .125" Wall $7.50

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 12" x .125" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 24" x .125" Wall $14.99

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 24" x .125" Wall $14.99

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 24" x .125" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 36" x .125" Wall $21.00

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 36" x .125" Wall $21.00

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 36" x .125" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 48" x .125" Wall $29.98

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 48" x .125" Wall $29.98

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 48" x .125" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 60" x .125" Wall $37.45

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 60" x .125" Wall $37.45

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 60" x .125" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 72" x .125" Wall $42.00

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 72" x .125" Wall $42.00

Steel Square Tube 2-1/2" x 2-1/2" x 72" x .125" Wall ASTM A500 Grade B