3" Steel Square Tube

 

Steel Square Tube 3" x 3" x 12" x .120" Wall $7.95

Steel Square Tube 3" x 3" x 12" x .120" Wall $7.95

Steel Square Tube 3" x 3" x 12" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 24" x .120" Wall $15.90

Steel Square Tube 3" x 3" x 24" x .120" Wall $15.90

Steel Square Tube 3" x 3" x 24" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 36" x .120" Wall $22.00

Steel Square Tube 3" x 3" x 36" x .120" Wall $22.00

Steel Square Tube 3" x 3" x 36" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 48" x .120" Wall $31.80

Steel Square Tube 3" x 3" x 48" x .120" Wall $31.80

Steel Square Tube 3" x 3" x 48" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 60" x .120" Wall $39.75

Steel Square Tube 3" x 3" x 60" x .120" Wall $39.75

Steel Square Tube 3" x 3" x 60" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 72" x .120" Wall $46.42

Steel Square Tube 3" x 3" x 72" x .120" Wall $46.42

Steel Square Tube 3" x 3" x 72" x .120" Wall ASTM A500 Grade B