3" Steel Square Tube

 

Steel Square Tube 3" x 3" x 12" x .120" Wall $19.84

Steel Square Tube 3" x 3" x 12" x .120" Wall $19.84

Steel Square Tube 3" x 3" x 12" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 24" x .120" Wall $33.93

Steel Square Tube 3" x 3" x 24" x .120" Wall $33.93

Steel Square Tube 3" x 3" x 24" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 36" x .120" Wall $49.50

Steel Square Tube 3" x 3" x 36" x .120" Wall $49.50

Steel Square Tube 3" x 3" x 36" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 48" x .120" Wall $64.00

Steel Square Tube 3" x 3" x 48" x .120" Wall $64.00

Steel Square Tube 3" x 3" x 48" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 60" x .120" Wall $79.99

Steel Square Tube 3" x 3" x 60" x .120" Wall $79.99

Steel Square Tube 3" x 3" x 60" x .120" Wall ASTM A500 Grade B

Steel Square Tube 3" x 3" x 72" x .120" Wall $93.00

Steel Square Tube 3" x 3" x 72" x .120" Wall $93.00

Steel Square Tube 3" x 3" x 72" x .120" Wall ASTM A500 Grade B